Digitalni performans / Manifest

Organizovale: Annie Abrahams, Helen Varley Jamieson i Clara-e Gomes (Mem?), a zajedno i istovremeno (real time) su ga pisali mnogi slobodni performeri i na netu se nalazi u svojoj integralnoj Pirate Pad verziji. Pruža nam uvid u diskurse savremenog cajberformansa-a podvlačeći njegove tipične karakteristike, ne pretendujući da bude sveobuhvatan ili konačan, već nam otvara  tačku iz koje uopšte da počnemo raspravu o cyberformanc-u.

Read more...

III Naučna fantastika / SF & Neoromantic

Derrida[1] je rekao da ne postoje osećanja već samo text. Ili kao što kaže knjiga Postanja „Prvo beše reč“. Zašto ne bi smo poneti maštom razmišljali o tome da će jednog dana u nekoj budućoj bazi podataka biti moguće da se isprogramira istant UI, sa svim mogućim aspektima i dimenzijama onoga što bi moglo da se označi kao muškarac/žena.

Read more...

Odnos čovek-mašina / Neoromantic

Sa stanovišta današnjice nauka, tehnologija, biotehnologija, kibernetika, informatika jesu te koje otvaraju mogućnost stvaranja tog mikrosveta bez dimenzija i vremena, ili sveta novih dimenzija i novog vremena (za razliku od mogucnosti putovanja u kosmos).

Read more...

Uticaj novih tehnologija / SF / Kiborg

Čak i prosečni korisnik tehnologije, ulazi u domen jednog novog fenomena muškarca/žene, preformulisanog značenja; kiborg[1], onaj fenomen koji često upotrebljava Donna Haraway u svojim utopističkim cyber[2] kritikama.

Read more...

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!