I Naučna fantastika / SF / Neoromantic

A čovek 21. veka ušavši u novu tehnološku eru dobio je i nova pomagala tj. produžetke, proteze[1] zarad manipulacije i kretanja u virtuelnoj realnosti (miš, džositik, rukavica sa senzorima, elektronska odeća, ter kacige sa 3D očnim fonovima koje imaju napravu za simulaciju zvuka u dosegu od 360° itd)...Sa svim tim pomagalima, možemo da manipulišemo elementima i da činimo šta nam je programom dozvoljeno...

Read more...

Hippie

Hipici, omladinski pokret nastao u SAD 1960-ih godina, koji se bunio protiv američkog potrošačkog društva u cilju stvaranja novog društva zasnovanog na miru i ljubavi. Hipici propovedaju ne samo političku revoluciju već i unutrašnju revoluciju svakog pojedinca.

Read more...

II Digital Lab / Paradigma kulturne analitike

Pre kulturalnih teorija, teoretičara i istoričara, teorijski podaci su se mogli generisati i bili su bazirani na malim setovima (primer: Klasični Holiwood-ski film, Italijanska renesansa). Danas se postavlja pitanje kako da mapiramo globalnu digitalnu kulturu sa biolionima „kulturnih objekata“ i "saradnika" i kako pratiti istraživanja i dešavanja u oblasti kulture npr. nekoliko stotina milionskih gradova i njihovih kulturnih institucija?

Read more...

VI Panic Room / Richard Schechner

Jedan od velikih teoretičara modernog doba Richard Schechner kaže da je performans pre svega delovanje, akcija (biti, akcija: raditi, činiti, pokazivati radnju / teorija: objašnjavati pokazivanu radnju), i da se kao disciplina pruža u mnogo pravaca. Teorijsko proučavanje ne može se izvoditi bez dokumentacije i samog performansa...

Read more...

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!