Uticaj novih tehnologija / SF / Kiborg

Čak i prosečni korisnik tehnologije, ulazi u domen jednog novog fenomena muškarca/žene, preformulisanog značenja; kiborg[1], onaj fenomen koji često upotrebljava Donna Haraway u svojim utopističkim cyber[2] kritikama.

U ovom slučaju žena kiborg kao žena pre pada u falocentrizam i žena autsajder (crna žena, ona SF romana, koreanska radnica u fabrici) a takvih je sve manje u današnje vreme, kada daljinski upravljač[3] kao početnu istancu, kiborg identiteta koristi većina današnje čak i ženske populacije...da li je to Kiborg? Ona(j) koja u ime drugog postaje neko drugi[4], koji promenjeni biotehnološkim implantima svakako ne zadovoljavaju tradicionalna shvatanja o kiborzima.

Ovaj moderni pseudo kiborg ili kvazi kiborg današnjice koji manipuliše tehnikom a sa tehnologijom ima vezu putem eksternih (sve češće internih) mašinskih pomagala, u Gibsonovim sagama postaje naravno iskarikiranim i pomalo pretećim SF jezikom upozorenje dokle može da nas dotera ta naša zavisnost od tehnologije i tehnološkog. Uranjanjem u moguće simulacije, budući subjekt se ne skida sa some već živi sa njom i u njoj, gde postaje terminalna konačna postaja brojnih mreža (Matrix)  je nova dimenzija hipnozisa, koja nam dovoljno slikovito i putem bala koje cure nesvesnim korisnicima uronjenim u produkciju svega i svačega dočarava dokle može da ode svet simulacija i simulakruma i kolika je čovekova spremnost na kapitulaciju u svetu spektakla. Kibernaut[5] kao astronaut Cyber prostora, kao rođenje nove subjektivnosti koja se konstituiše na kompjuterskom monitoru i njegovog „terminalnog identiteta“ koji konstruiše poziciju spajanja starog i novog, gde subjekt postaje gospodar kibernetickih tehnologija informatickog doba, jeste bolja odrednica onoga kako bi se posetilac virtuelnih realnosti mogao definisati u budućnosti, ali i dalje ulazi u razinu naučne fantastike...jer kibernaut današnjice a i budućnosti jedino u slučaju da radi kao naučnik, astonaut, pilot ili je slučajno genijalni ali nedozreli haker, a takvih na ovom svetu ima malo, može se možda osetiti gospodarom. Prosečni posetilac će uglavnom biti srećan što je došao u luna park.


[1]Koncept Neprimerenog drugog kao oblikovanje feminističkog i antirasističkog diskurzivnog projekta Trinh Minh haeve

[2] Mi smo svi sajberi, “granična bića"

[3] "ZAPPING" Anne-Marie Duguet, Tv interaktivnost, hibridna povezanost čoveka i mašine

[4] Orlan, Sterlac

[5] Skott Bukatman

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!