Digitalni performans / Manifest

Organizovale: Annie Abrahams, Helen Varley Jamieson i Clara-e Gomes (Mem?), a zajedno i istovremeno (real time) su ga pisali mnogi slobodni performeri i na netu se nalazi u svojoj integralnoj Pirate Pad verziji. Pruža nam uvid u diskurse savremenog cajberformansa-a podvlačeći njegove tipične karakteristike, ne pretendujući da bude sveobuhvatan ili konačan, već nam otvara  tačku iz koje uopšte da počnemo raspravu o cyberformanc-u.

Cyberformans kao živa umetnost koja se dešava u sajber prostoru - jeste osnova - ali drugačija forma, sadržaji i odnosi su takođe ključni za razlikovanje sajberformansa od ostalih srodnih oblika. Osim osnovne osobine ili karakteristike, cyberformance je identifikovan u Manifestu, iz primera širokog spektra Online performansa, nastalih u poslednjih petnaest godina. Osnovne karakteristike su:

1. Cyberformance je živa umetnost.

2. Cyberformance je situacija.

3. Cyberformance se deli i raspodeljuje, živi i ponavlja kao ciklični procesualni događaj.

4. Cyberformance ima stav.

6. Cyberformance je transparentan.

7. Cyberformance je nedovršen i popustljiv, * iskušava neuspeh *)  kao pozitivno progresivno delo.

 5. Cyberformance je snalažljiv.

*. Cyberformance je digitalan. *tačka je opšte prihvaćena u moderno doba digitalnih kultura-e.

 

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!