Test-ing i upotreba artskylight.com

Streaming test - Test-01 je obavljen uz pomoć justin.tv  servera, koji omogućava korisnicima bazično korišćenje web kamera i četa, ili vrlo napredne tool-ve ukoliko plate uslugu, a ima mogućnost linkovanja kamera u neko drugo digitalno okruženje. Način korišćenja zahteva da se korisnik uloguje na justin.tv stranicu i pokrene streaming a zatim upiše svoj username s justin.tv-a u log in prostor artskylight.com-a i tako linkovanom konekcijom sa serverom putem korisničkog username-a, pristupi svojom kamerom stage-u na sajtu.

Read more...

Diskursi digitalnog performansa

Helen Valery Jameson u uvodu u svoju tezu[1]“ Adventures in cyberformance“ prvo istražuje razliku između pozorišta i performansa i cyberformansa. Ona pretpostavlja da je net performans vrsta hibrida pozorišta, upućujući prvo na očiglednu sličnost, jer se u sva tri akcija izvodi sa određenom namerom, a u prisustvu posmatrača i u realnom vremenu, gde je i dalje odnos između umetnika / izvođača i publike od ključnog značaja - kao i podela između njih.

Read more...

Ogledi iz digitalnog performansa / Cyposium

CyPosium - “Istorija internet performansa počinje ranih 90-ih, kada je došlo do njihovog porasta. Svi ovi performansi razlikuju se u formi i sadržini i opisani su sa više naziva (kao što su cajberformansi, daljinski performans, internet bioskop, ekran bina, kompjuterski posredovani performans…) su izvedeni u različitim online okruženjima (kao što su tekstualne i grafičke chat sobe, emitovanja zvuka u realnom vremenu, koreografija za ekran, virtuelni svetovi, igre i namenski izgrađene ili postojeće platforme) i angažuju različitu publiku. Net je međutim, zaboravan: on gubi sećanje na te događaje, na ljude koji su ih živeli, na okruženja i zajednice koji su bili domaćini.“

Read more...

Odnos čovek- mašina / Neurocinematics

Uprkos svim novim transferima, mi ne postajemo bliži produktima nesvesnog vida, nego što su nadrealisti nekada sanjali u odnosu na fotografiju i film. Umesto toga, samo smo zaradili količinu novog nesvesnog, kao perspektivu buduće vremenske psihološke amplitude koju je još uvek teško zamisliti.

Read more...

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!