II Digital Lab / Paradigma kulturne analitike

Pre kulturalnih teorija, teoretičara i istoričara, teorijski podaci su se mogli generisati i bili su bazirani na malim setovima (primer: Klasični Holiwood-ski film, Italijanska renesansa). Danas se postavlja pitanje kako da mapiramo globalnu digitalnu kulturu sa biolionima „kulturnih objekata“ i "saradnika" i kako pratiti istraživanja i dešavanja u oblasti kulture npr. nekoliko stotina milionskih gradova i njihovih kulturnih institucija?

I šta se dešava kada koristimo tradicionalne metode za istraživanje, razumevanje i praćenje ovog polja globalne „born digital“ kulture?

Da bi razumeli pitanje – potrebno je dobro shvatiti kako koristiti sveprisutnost softverskih alata za kreiranje i produkciju kulturne promene na ono što je kultura pa je iz tog razloga 2007. godine, uspostavljen Software Studies Initiative(softvarestudies.com) na kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu (UCSD) i Kalifornijskom Institutu za telekomunikacije i informatiku (California Institute for Telecommunications and Information {Calit2}).

Zajedničkim radom istraživača i studenata u laboratorijama, istražuje se nova paradigma kroz studije, nastavu i javno predstavljanje/mapiranje kulturnih artefakata, dinamika, i tokova. Zovu je Paradigma Kulturne analitike.

 

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!