VI Studije performansa

Teorijska razmatranja pronalaze jednu novu sponu između svakodnevnog života i umetnosti. Za situacioniste je politička akcija recimo, bila oblik performans arta... težili su otkrivanju pojedinačnih i fragmentarnih istina u samoj svakodnevici ponašanja, koje su nazivali anarho-marksističkim istinama, izbegavajući interpretativne spekulativne istine.

Nastankom novih teorija kulture i roda teoretičari poput Rolan Barta (Roland Barthes), Mišel Fukoa (Michel Foucault), Julije Kristeve (Julia Kristeva), Džudit Batler (Judith Butler), Klod Levi Srosa (Claude Lévi-Strauss)[1] izvode niz teorijskih istraživanja, gde razmatraju intertekstualnost – npr. jedinku kao skup različitih slika i tekstova i uloga koje su podstaknute okružnjem, te raznobojni spektar tuđih zapažanja i svega onoga što nije „subjektivno ja“.

   

[1]Strukturalizam – u kritičkim teorijama, teorijska paradigma koja ističe dа elemente ljudske kulture trebа shvаtiti u smislu njihovog odnosа sа širim, sveobuhvаtnim sistemima ili strukturama. Smer istraživanja je interdisciplinaran, nastao je na tlu rezultata iz različitih oblasti (lingvistike, ekonomije, antropologije, fizike, psihoanalize...) povezujući mnoge naučne discipline.

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!