II Cyberformance / Manifest

Cyberformance je nedovršen. Cyberformance je interaktivan, međutim, interaktivno može značiti bilo šta, što sa klikom na link otvara na montiru.[1] Brian Eno je predložio da je bolji termin "nedovršen"[2] koji sedi i sa konceptom Umberta Eka o otvorenom radu[3] jer pojam interpretacije bića je uvek nepotpun dok se predstavlja publici[4]...

Internet dozvoljava uzbudljive mogućnosti za rekonfiguraciju odnosa između publike i izvođača i između publike i publike, gde mogu svi zajedno biti audio i vizuelno prisutni u radu, na primer, kao avatari u grafičkim okruženjima tipa palata u Second life-u, ili im se može dati određena tekstualna pozicija kao kod UpStage ili Panoplie sredina, ili stvarna uloga u IRC performansima.[5]

Zaista nema prisile za interaktivnost - ciberformance može biti kreiran i u pasivnom prijemu - ali se sve više očekuje da će ponašanja i konvencije publike biti pomereni i da će biti izazavana da učestvuje.


[1] Rian, 1997

[2] Kelli, 1995.

[3] Eko, 1989.

[4] Benet, 1997, str 7

[5] Danet, 1995.

English Chinese (Simplified) French Serbian Spanish

Say something !!!